• viktorlyubenov represented by Dynasty Models and Talent portfolio image
  • viktorlyubenov represented by Dynasty Models and Talent portfolio image
  • viktorlyubenov represented by Dynasty Models and Talent portfolio image

Viktor Lyubenov

  • Height: 36cm/1'2"
  • Waist: 24.5 EU/8 US/7 UK (kids)
  • Eyes: Brown
  • Kids Clothing Size: 3T-4T